Our Favorite Filipino Christmas Carols

Learn a Filipino Christmas Carols and do some carolling around the house!

Namamasko

Sa maybahay, ang aming bati:

"Merry Christmas na maluwalhati!"
Ang pag-ibig, 'pag siyang naghari
Araw-araw ay magiging Pasko lagi!

Chorus

Ang sanhi po, ng pagparito,
Ay hihingi po ng aguinaldo.
Kung sakaling, kami'y perwisyo:
Pasensya na kayo't kami'y namamasko!


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published